STRUKOVNI RAZRED ZA ZDRAVSTVENU RADIOLOŠKO-TEHNOLOŠKU DJELATNOST

  • P.P. 191
    10 000 Zagreb

  • Pon - Pet | 10-14h

Javni poziv/natječaj za izbor(reizbor) u Listu provoditelja stručnog nadzora za 2017.g.Poštovani Članovi,

Vijeće Strukovnog razreda zdravstvene radiološko-tehnološke djelatnosti, na prijedlog Povjerenstva za stručni nadzor, stručna pitanja i kvalitetu SR ZRTD objavljuje:
 
Javni poziv/natječaj za izbor(reizbor) u Listu provoditelja stručnog nadzora za 2017.g.
 
Pozivaju se kolegice/kolege iz svih Područnih vijeća zainteresirani za provođenje stručnog nadzora nad zdravstvenom radiološko-tehnološkom djelatnosti, da se prijave na ovaj natječaj u roku od osam dana od objave.
 
Prijavi je potrebno priložiti zamolbu i kratki životopis.
 
Kandidati koji su već bili na popisu za provoditelje stručnog nadzora, trebaju priložiti samo zamolbu. Kandidati s iskustvom u provođenju stručnog nadzora imaju prednost pri izboru u Listu provoditelja. Lista provoditelja brojat će ukupno 20 članova.
 
Kriteriji za izbor u listu sukladno pravilniku o stručnom nadzoru:
Provoditelji stručnog nadzora mogu biti zdravstveni radnici koji ispunjavaju sljedeće uvjete:
– završen najmanje trogodišnji studij jedne od zdravstvenih djelatnosti navedenih u članku 1. ovog Pravilnika
– odobrenje za samostalni rad (licenca)
– minimalno 5 godina radnog iskustva u neposrednom obavljanju zdravstvene djelatnosti
 
Prijave molimo poslati na:
info@zrtd.hkzr.hr