STRUKOVNI RAZRED ZA ZDRAVSTVENU RADIOLOŠKO-TEHNOLOŠKU DJELATNOST

  • P.P. 191
    10 000 Zagreb

  • Pon - Pet | 10-14h

Poziv za rad u stalnom POVJERENSTVU ZA ETIKU I DEONTOLOGIJU SR ZRTDKlasa: 003-08/17-06/49
Ur.Broj: 351/08-17-1
Datum: 14.03.2017. godine

 

N/P Članova Strukovnog razreda za  zdravstvenu radiološko – tehnološku djelatnost Hrvatske komore zdravstvenih radnika

 

Temeljem članka 11. Pravilnika o radu Stalnih povjerenstava HKZR upućuje se slijedeći

 

P O Z I V

 

članovima Hrvatske komore zdravstvenih radnika, Strukovnog razreda zdravstvene radiološko-tehnološke djelatnosti, da se prijave za rad u stalnom POVJERENSTVU ZA ETIKU I DEONTOLOGIJU SR ZRTD.

 

Članovi koji su zainteresirani za rad u Povjerenstvu za etiku i deontologiju SR ZRTD dužni su poslati prijave sa životopisom i zamolbom na elektronsku adresu Voditeljice Strukovnog razreda (helena.medvedec@zrtd.hkzr.hr).

 

Djelokrug rada Povjerenstva za etiku i deontologiju definiran je čl. 3. Pravilnika o radu Stalnih Povjerenstava HKZR, a obuhvaća sljedeće poslove:
1. izrađuje prijedlog Kodeksa etike i deontologije,
2. prati i nadzire provođenje pravila etike u djelatnosti i poduzima odgovarajuće mjere u slučaju njihovog kršenja,
3. razmatra prijedloge i problematiku na zahtjev područnih vijeća,
4. koordinira odnose među članovima te aktivno sudjeluje u rješavanju eventualno nastalih sporova,
5. svoj rad koordinira sa ostalim tijelima Komore,
6. poduzima potrebne prethodne radnje za provođenja postupka pred Sudom Komore,
7. surađuje s Nacionalnim bioetičkim povjerenstvom za medicinu, Etičkim povjerenstvima stručnih udruga, drugih Komora i zdravstvenih ustanova,
8. obavlja i druge poslove određene Statutom ili općim aktima Komore

 

Link za Pravilnik o radu Stalnih Povjerenstava Hrvatske komore zdravstvenih radnika:
http://hkzr.hr/hr/wp-content/uploads/2011/10/Pravilnik-o-radu-Stalnih-Povjerenstva-HKZR1.pdf

 

NAPOMENA:

*Povjerenstvo čine najmanje tri (3) člana, izabrati će se do četiri (4) člana

*Početak izbora je 14.03.2017. godine

*Izbori traju 8 dana od dana objave na web stranici HKZR SR ZRTD

*Prijave sa životopisom i zamolbom kandidati moraju poslati na elektronsku adresu Voditeljice Strukovnog razreda (helena.medvedec@zrtd.hkzr.hr)

*U obzir će se uzimati samo pravovremeno zaprimljene prijave koje sadrže sve tražene priloge

 

S poštovanjem,
Voditeljica SR ZRTD Helena Medvedec,
bacc.radiol.techn., v.r.