STRUKOVNI RAZRED ZA ZDRAVSTVENU RADIOLOŠKO-TEHNOLOŠKU DJELATNOST

  • e-pošta : info@zrtd.hkzr.hr
  • e-pošta : info@zrtd.hkzr.hr
  • P.P. 191
    10 000 Zagreb

  • Pon 10-14h Uto 10-14h Sri 16-20h
    Čet 16-20h Pet 10-14h

Predavanje: Uspostava sustava osiguranja kvalitete u mamografiji u zapadnoj HR regijiHrvatsko društvo radiologa – Radiološka Sekcija Rijeka dana 29. ožujka 2017 u 1900h organizira Stručni sastanak s temom: Uspostava sustava osiguranja kvalitete u mamografiji u zapadnoj HR regiji.

 

Predavanje će se održati u 19h, na adresi KBC Rijeka – lokacija Sušak, T. Strižića 3, 51000 Rijeka.
Za navedeni događaj nema kotizacije.

 

Nakon dostavljanja valjane evidencijske liste prisutnih/pojedinačnih zahtjeva prisutnih na stručnom sastanku Povjerenstvo za edukaciju i trajno usavršavanje SR ZRTD dodijeliti će 4 boda za pasivno sudjelovanje/polaznike.