STRUKOVNI RAZRED ZA ZDRAVSTVENU RADIOLOŠKO-TEHNOLOŠKU DJELATNOST

  • P.P. 191
    10 000 Zagreb

  • Pon - Pet | 10-14h

Promjena termina predavanja – OB VaraždinZbog spriječenosti autora predavanje zakazano za 06. rujan 2017. u 1400h, naslova “Asistirani suicid” (Prikaz jedne od najvažnijih i najkontraverznijih bioetičkih tema kroz realan prikaz jedne od legalnih mogućnosti asistiranog suicida.) će se održati 20. rujna 2017. u 15 sati i 15 minuta.
 
Predavanje “Elektromagnetizam” autora Ivan Jaklin. bacc. radiol. techn., Vladimir Bahun, mag. rad. techn., Martinuš Tomislav, bacc. radiol. techn. održati će se u zakazani datum (06. rujna 2017) ali u 14:00 sati umijesto u 15:15h.