STRUKOVNI RAZRED ZA ZDRAVSTVENU RADIOLOŠKO-TEHNOLOŠKU DJELATNOST

  • P.P. 191
    10 000 Zagreb

  • Pon - Pet | 10-14h

Odluka – Konstituiranje VijećaTemeljem članka 28. i 29. Statuta HKZR te članka 2.,3. i 4. Poslovnika o radu Vijeća SR HKZR, na Konstituirajućoj sjednici Vijeća SR ZRTD HKZR-a,održanoj dana 12. travnja 2018. donesena je, pod točkom Ad.1., slijedeća:

 

ODLUKA

 

 

Konstituira se novo Vijeće SR ZRTD za mandatno razdoblje od 2018. -2022. godine u sastavu Goran Kutlić (Voditelj SR ZRTD), Tomislav Stanković (zamjenik Voditelja SR ZRTD), Vedran Manestar (Predsjednik Povjerenstva za edukaciju i trajno usavršavanje), Mirjana Šimunjak (Predsjednica Povjerenstva za etiku i deontologiju), Nenad Vodopija (Predsjednik Povjerenstva za stručni nadzor, stručna pitanja i kvalitetu), Đurđica Harmicar (Predsjednica Povjerenstva za staleška pitanja).

 

Mandat članova Vijeća SR ZRTD iz prethodnog saziva prestaje konstituiranjem novog saziva Vijeća SR.

 

Obrazloženje: Voditelj Strukovnog razreda sazvao je sukladno čl. 28. Statuta HKZR te čl. 2. Poslovnika o radu Vijeća SR ZRTD HKZR konstituirajuću sjednicu Vijeća SR. Temeljem čl. 4. Poslovnika o radu Vijeća SR ZRTD HKZR mandat članova Vijeća SR ZRTD iz prethodnog saziva prestaje konstituiranjem novog saziva Vijeća SR. Slijedom navedenog bilo je potrebno odlučiti kao u izreci.

 

Voditelj SR ZRTD HKZR Goran Kutlić, bacc.radiol.techn

 

 

PRILOG: Odluka AD.1. KONSTITUIRANJE VIJEĆA