STRUKOVNI RAZRED ZA ZDRAVSTVENU RADIOLOŠKO-TEHNOLOŠKU DJELATNOST

  • P.P. 191
    10 000 Zagreb

  • Pon - Pet | 10-14h

Stručni simpozij pod nazivom „Aktualna problematika u radiološkoj tehnologiji“Poštovani,
 

Pozivamo Vas na stručni simpozij pod nazivom „Aktualna problematika u radiološkoj tehnologiji“ koji će se održati u Klinici za infektivne bolesti  „Dr. Fran Mihaljević“ 25.01.2019. godine u Zagrebu.

Na simpoziju će se obuhvatiti dvije velike stručne teme:
● Aktualna problematika u kontroli i osiguranju kvalitete u dijagnostičkoj radiologiji
● Aktualna problematika u zaštiti od zračenja.

 

Svojim sudjelovanjem doprinesite ostvarivanju cilja simpozija, a to je analiza različitih aspekata problematike i izazova koji se pojavljuju u radu sa stajališta svih sudionika : radioloških tehnologa, radiologa i medicinskih fizičara.

 

Hrvatska komora zdravstvenih radnika bodovati će s 9 bodova predavače i sa 6 bodova slušatelje.

 

Kortizacija je besplatna!

 

Više informacija o programu simpozija- temama i predavačima možete saznati na službenim stranicama Hrvatskog društva radiologa ili na linku (http://www.radiologija.org/strucni-simpozij-aktualna-problematika-u-radioloskoj-tehnologiji/)