STRUKOVNI RAZRED ZA ZDRAVSTVENU RADIOLOŠKO-TEHNOLOŠKU DJELATNOST

  • P.P. 191
    10 000 Zagreb

  • Pon - Pet | 10-14h

U nastavku donosimo preporučene linkove e-učenja za radiološke tehnologe

 

e-učenje Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost

 

RadAspire