STRUKOVNI RAZRED ZA ZDRAVSTVENU RADIOLOŠKO-TEHNOLOŠKU DJELATNOST

 • P.P. 191
  10 000 Zagreb

 • Pon - Pet | 10-14h

 1. PODRUČNO VIJEĆE

 

Teritorijalno obuhvaća:

 

 1. Grad Zagreb
 2. Zagrebačka županija
 3. Krapinsko-zagorska županija
 4. Sisačko-moslavačka županija
 5. Karlovačka županija
 6. Varaždinska županija
 7. Koprivničko-križevačka županija
 8. Međimurska županija
 9. Bjelovarsko – bilogorska županija

 

Sjedište: Zagreb

Članovi:

 

Maja Lončar  predsjednica
Hrvoje Plečko
Đurđica Harmicar
Jurica Folnožić
Ana Kovačić
Luka Tarle
Mirjana Grozdek
Ankica Dozan
Ivan Mikac
Natalija Ciglenečki
Julijana Paunović
Hrvoje Plečko
Ivana Legan