STRUKOVNI RAZRED ZA ZDRAVSTVENU RADIOLOŠKO-TEHNOLOŠKU DJELATNOST

  • P.P. 191
    10 000 Zagreb

  • Pon, Uto i Pet | 10-16h
    Sri i Čet | 16-20h

Treće područno vijeće:
JASMINKA PETROVIĆ- predsjednik- jpetrowic@gmail.com
IRISLAV ŠABULIĆ-dopredsjednik- irislav.sabulic@medri.hr
ELDINA BIKIĆ
MARINKO ANIĆ
SNJEŽANA BABIĆ
SARA BEZAK (DEVEČERSKI)
DALIBOR DOMIJAN