STRUKOVNI RAZRED ZA ZDRAVSTVENU RADIOLOŠKO-TEHNOLOŠKU DJELATNOST

  • P.P. 191
    10 000 Zagreb

  • Pon - Pet | 10-14h

  1. PODRUČNO VIJEĆE:

 

Teritorijalno obuhvaća:

 

  1. Primorsko-goranska županija
  2. Istarska županija
  3. Ličko-senjska županija

 

Sjedište: Rijeka

Članovi:

 

Jasminka Petrović predsjednica
Irislav Šabulić
Eldina Bikić
Marinko Anić
Snježana Babić
Sara Bezak Devečerski
Dalibor Domijan