STRUKOVNI RAZRED ZA ZDRAVSTVENU RADIOLOŠKO-TEHNOLOŠKU DJELATNOST

  • P.P. 191
    10 000 Zagreb

  • Pon - Pet | 10-14h

Povjerenstvo za edukaciju i trajno usavršavanje čine tri člana:

 

Vedran Manestar, predsjednik
Marijana Jakopović
Milan Gržan

 

 

Sukladno Statutu Hrvatske komore zdravstvenih radnika (čl.35) Povjerenstvo za edukaciju i trajno usavršavanje obavezno je obavljati slijedeće poslove: daje stručna mišljenja kod pripreme propisa od utjecaja na djelatnosti članice Komore;  utvrđuje potrebu i predlaže sadržaj i duljinu trajanja programa dodatnog usavršavanja pripadnika djelatnosti članica Komore, te organiziranje trajnog usavršavanja;  daje prijedlog Pravilnika o sadržaju, rokovima i postupku trajnog usavršavanja i provjere stručnosti;  izrađuje nacrt standarda i normativa u edukaciji;  razmatra prijedloge i problematiku na zahtjev područnih vijeća; predlaže grane specijalizacije, trajanje, sadržaj i program specijalizacije i užih specijalnosti;  predlaže trajanje, sadržaj i program preddiplomskih i diplomskih studija djelatnosti, te trajanje program poslijediplomskih studija; daje mišljenje ministarstvu o uvjetima, sadržaju i načinu provođenja pripravničkog staža; organizira i nadzire trajno usavršavanje pripadnika djelatnosti članica Komore; surađuje s visokim učilištima i resornim ministarstvima u pogledu potrebnog broja studenata, sadržaja i obliku preddiplomske, diplomske i poslijediplomske nastave;  organizira trajnu izobrazbu samostalno ili u suradnji sa stručnim udrugama i visokim učilištima ili odgovarajućim fizičkim i pravnim osobama;  donosi odluku o priznavanju i kategorizaciji oblika trajne izobrazbe;  promiče znanstveni rad iz područja djelatnosti članica Komore;  imenuje i razrješuje članove i tajnika ispitne komisije Komore za provođenje ispita u slučajevima neispunjavanja uvjeta za produženje odobrenja za samostalan rad;  koordinira svoj rad s ostalim tijelima Komore;  obavlja i druge poslove određene ovim Statutom ili općim aktima Komore.  Za obavljanje poslova iz svoje nadležnosti Povjerenstvo za edukaciju i trajno usavršavanje može imenovati stručnu odnosno ekspertnu grupu.

 

Primarni akti Komore koji uokviruju djelovanje Povjerenstva su Statut Hrvatske komore zdravstvenih radnika; Pravilnik o sadržaju, rokovima i postupku provjere stručnosti  zdravstvenih radnike iz SR ZRTD-a te Postupnik o uvjetima, načinu i postupku provođenja provjere osposobljenosti (stručnosti) radioloških tehnologa – PRILOG II. uz uvažavanje i poštivanje ostalih zakona u zdravstvu i pozitivnih propisa Republike Hrvatske.

 

Povjerenstvo za edukaciju i trajno usavršavanje donosi stručna mišljenja o postupcima priznavanja, kategorizacije i vrednovanja stručnih usavršavanja; donosi  Plan i program rada za slijedeću godinu; donosi mišljenja na obrazložene zamolbe o umanjenju broja bodova; sudjeluje u provođenju posebne provjere osposobljenosti (stručnosti).

 

Uz svoj stalni rad u Povjerenstvu, također sudjelujemo na stručnim skupovima, radionicama i kongresima te pisanjem stručnih članaka i ulaganjem u dodatnu osobnu edukaciju doprinosimo razvoju profesije radiološke tehnologije. Novostečena znanja iz područja strukovne djelatnosti; edukacije i trajnog usavršavanja aktivno primjenjujemo u svom radu, a sve u svrhu poboljšanja kvalitete i podizanja nivoa trajnog usavršavanja kolega, radioloških tehnologa.

Obavijesti prema članstvu, a vezane za rad i stručno djelovanje Povjerenstva, redovno objavljujemo putem internetskih stranica SR ZRTD-a.

 

Povjerenstvo za edukaciju i trajno usavršavanje obavezuje se da će nastaviti obavljati svoju dužnost u skladu sa visokim etičkim i deontološkim standardima profesije.

 

Povjerenstvo za edukaciju i trajno usavršavanje stoji na raspolaganju svim članovima za pitanja ili probleme vezane uz prijavu, organizaciju i provođenje programa trajne stručne izobrazbe zdravstvene radiološko-tehnološke djelatnosti koji su unutar njihove nadležnosti.

 

email: edukacija@zrtd.hkzr

Posljednje obavijesti Povjerenstva