STRUKOVNI RAZRED ZA ZDRAVSTVENU RADIOLOŠKO-TEHNOLOŠKU DJELATNOST

  • P.P. 191
    10 000 Zagreb

  • Pon - Pet | 10-14h

Povjerenstvo za staleška pitanja broji tri člana:

Đurđica Harmicar, predsjednica
Maja Lončar
Petar Borojević

 

Statut Hrvatske komore zdravstvenih radnika (čl.37.) obvezuje povjerenstvo za staleška pitanja da organizira registar članova komore, daje i obnavlja odobrenje za samostalan rad, predlaže vijeću strukovnog razreda oduzimanje odobrenja za samostalan rad, predlaže standarde i normative u praksi, predlaže najniže cijene za pojedine poslove iz djelatnosti članica komore izvan osnovne mreže zdravstvene djelatnosti, utrđuje cijene za pojedine posloveiz djelatnosti članica komore iz opsega dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja, brine o kvaliteti, sadržaju i organizaciji djelatnosti članica komore, koordinira odnose među članovima te aktivno sudjeluje u rješavanju eventualno nastalih sporova, razmatra prijedloge i problematiku na zahtjev područnih vijeća, daje stručno mišljenje kod pripreme propisa na području djelatnosti članica komore, obavlja i druge poslove određene ovim statutom ili općim aktima komore.

Osnovna namjena samog povjerenstva za staleška pitanja je organizacija samog registra strukovnog razreda za zdravstveno radiološko tehnološku djelatnost (u daljnjem tekstu SR ZRTD). Povjerenstvo se bavi pregledom registra SR ZRTD u cilju provjere uplaćenih specifikacija, statusa mirovanja kao i aktiviranja članstva, dokumentacije, davanje mišljenja glede zatečenog stanja pojedinog člana u registru SR ZRTD radi eventualnog daljnjeg postupanja sukladno aktima Komore. Prilikom uočenog nedostatka pismenim putem obavijesti o nadopuni podataka obavještavamo člana SR ZRTD o samom nedostatku. Obavijesti koje se tiču članstva SR ZRTD redovno objavljujemo putem internet obavijesti.

Akti komore koji uokviruju naš opseg djelovanja su svakako: Statut Hrvatske komore zdravstvenih radnika, pravilnik o registru članova Hrvatske komore zdravstvenih radnika, pravilnik o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju odobrenja za samostalan rad, pravilnik o radu stalnih povjerenstava Hrvatske komore zdravstvenih radnika.

Povjerenstvo za staleška pitanja SR ZRTD može potvrditi kako registar istog broji 1628 članova koji zadovoljavaju sve uvjete članstva.

 

Posljednje obavijesti Povjerenstva