STRUKOVNI RAZRED ZA ZDRAVSTVENU RADIOLOŠKO-TEHNOLOŠKU DJELATNOST

 • P.P. 191
  10 000 Zagreb

 • Pon, Uto i Pet | 10-16h
  Sri i Čet | 16-20h

Profesionalna grupa za komunikaciju konstituirana je 09.12.2017. godine, u slijedećem sastavu:

 

Mirjana Šimunjak
Vedrana Hertl
Matija Hranić
Marijana Jakopović

 

Profesionalna grupa za komunikaciju formirana je sa ciljem poboljšanja informiranosti te interne i eksterne komunikacije Strukovnog razreda za zdravstvenu radiološko-tehnološku djelatnost HKZR-a po sljedećim načelima:

 

 • Načelo jednakosti
 • Načelo točnosti i potpunosti informacija
 • Načelo javnosti i transparentnosti
 • Načelo slobodnog pristupa

 

Cilj rada Profesionalne grupe za komunikaciju je poticanje i poboljšanje komunikacije:

 

 • unutar SR ZRTD – proces u kojem sudjeluju svi dužnosnici Komore u suradnji sa članovima Profesionalne grupe za komunikaciju s ciljem realizacije planova i razmjene informacija među djelatnicima.
 • izvan SR ZRTD – proces u kojem sudjeluju članovi Profesionalne grupe, a obuhvaća komunikaciju sa članovima, poslovnim partnerima i širom društvenom zajednicom.

 

Članovima Profesionalne grupe za komunikaciju glavno sredstvo za ostvarivanje navedenih ciljeva biti će internetska stranica SR ZRTD-a koju će ažurirati, unaprjeđivati te na istoj objavljivati informacije u skladu sa unutarnjim ustrojem Komore i u skladu sa svojim najboljim znanjima i vještinama.

 

Profesionalna grupa za komunikaciju surađuje sa svim tijelima SR ZRTD. Tijela SR ZRTD predlažu objave, novosti i poboljšanja sadržaja i informiranosti iz njihovog djelokruga samoinicijativno ili na zahtjev članova Grupe.

 

Profesionalna grupa za komunikaciju stoji na raspolaganju svim stalnim Povjerenstvima i radnim tijelima HKZR SR ZRTD-a kao posrednik u komunikaciji prema članstvu i javnosti te ovim putem apelira da radnu verziju materijala za objavu proslijede na službeni mail Profesionalne grupe – komunikacija@zrtd.hkzr.hr

 

Prilog: Dijagram tijeka objave sadržaja