STRUKOVNI RAZRED ZA ZDRAVSTVENU RADIOLOŠKO-TEHNOLOŠKU DJELATNOST

  • P.P. 191
    10 000 Zagreb

  • Pon - Pet | 10-14h

Na temelju članka 170. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine« 150/08 i 71/10), članka 76. Zakona o djelatnostima u zdravstvu (»Narodne novine« 87/09) te članaka 9. i 21. Statuta Hrvatske komore zdravstvenih radnika, Vijeće Komore je na svojoj 10. sjednici održanoj 13. srpnja 2010. godine donijelo PRAVILNIK O STRUČNOM NADZORU.

 

Stručni nadzor nad radom zdravstvenih radnika iz prethodnog stavka ovog članka provodi se u ustanovama u kojima se obavlja zdravstvena radiološko-tehnološka djelatnost.

 

 

Provoditelji stručnog nadzora mogu biti zdravstveni radnici koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

– završen najmanje trogodišnji studij zdravstveno radiološko-tehnološke djelatnost

– odobrenje za samostalni rad (licenca)

– minimalno 5 godina radnog iskustva u neposrednom obavljanju zdravstveno radiološko-tehnološke  djelatnosti.

 

Stručni nadzor obuhvaća:

– provjeravanje podataka iz upitnika,

– provjeravanje stručnog rada osoba nad kojima se provodi stručni nadzor, na osnovi pregledane dokumentacije te obavljenog razgovora s osobama,

– provjeravanje poštivanja odredbi Kodeksa etike i deontologije djelatnosti sanitarnog inženjerstva, zdravstveno radiološko-tehnološke djelatnosti, djelatnosti radne terapije i medicinsko-laboratorijske djelatnosti,

– provjeravanje valjanosti licence i osposobljenosti za dijagnostičke i terapijske postupke koje zdravstveni djelatnici nad kojim se obavlja stručni nadzor provode u obavljanju svoje djelatnosti,

– sastavljanje zapisnika o izvršenom stručnom nadzoru,

– davanje odgovarajućeg mišljenja na temelju zatečenog stanja,

– poduzimanja odgovarajućih mjera na temelju obavljenog stručnog nadzora.

 

Ustanove u kojima se obavlja zdravstvena dužna je Komisiji osigurati uvjete za stručni nadzor i pregled prostorija, objekata, opreme te pregled općih akata i dokumentacije.

 

Ustanove u kojima se obavlja zdravstvena radiološko-tehnološka djelatnost dužne su upoznati Komisiju s podacima koji se, sukladno njihovim aktima, smatraju tajnom, uključivo i podatke o predstavkama građana te sudskim postupcima vezanim uz pružanje usluga zdravstvene radiološko-tehnološke djelatnosti.

LISTA PROVODITELJA STRUČNOG NADZORA ZDRAVSTVENE RADIOLOŠKO-TEHNOLOŠKE DJELATNOSTI ZA 2018. g.

 

 

Damir Ciprić – Zagreb

Velimir Karadža – Zagreb

Željka Lubina – Zagreb

Tomislav Stanković – Zagreb

Luka Tarle – Zagreb

Šimo Zirdum – Zagreb

Matija Hranić – Osijek

Goran Perić – Osijek

Ivica Knežević –Vinkovci

Branko Kovalisko – Vukovar

Goran Klemše – Bjelovar

Sara Bezak – Rijeka

Maja Karić – Rijeka

Stipan Mandarić – Split

Ivan Beževan – Imotski